Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/announce/domains/announce.boom.ge/public_html/pcms/classes/adodb/adodb.inc.php on line 914

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/announce/domains/announce.boom.ge/public_html/pcms/classes/adodb/adodb.inc.php on line 1988

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/announce/domains/announce.boom.ge/public_html/pcms/classes/adodb/adodb.inc.php on line 2060
ANNONUCE.BOOM.GE -
 
ინტერნეტში    განცხადებებში    კატალოგში    სიახლეში   
Help All Services Preferences Color
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
"ბრიტანული სახლი" გთავაზობთ ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსებს. კვალიფიციური პედაგოგები დაგეხმარებიან ინგლისური ენის შესწავლის მსურველებს. მეცადინეობისას გამოყენებული იქნება უახლესი სასწავლო ლიტერატურა, აუდიო-ვიდეო მასალები, აგრეთვე იქნება სპეცჯგუფები სტანდარტზევით სამუშაოებისთვის. სადაც მსმენელები დაეუფლებიან წერითსა და ზეპირ თარგმანს. კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი გაიუმჯობესებს სასაუბრო ენის კითხვითსა და წერის უნარ-ჩვევებს, გამოთქმასა და ინტონაციას, კომუნიკაციისა და თავისუფალი მეტყველების უნარს. გზა ნათელი მომავლისკენ! ისწავლეთ უკეთესი მომავლისთვის. BRITISH HOUSE - ჩვენ მზად ვართ დახმარება გაგიწიოთ რათა არ ჩამორჩეთ მსოფლიოს თანამედროვე მიღწვებს. მაგისტრატურა საზღვარგარეთ, იურისტები ILEC ( ამერიკული უნივერსიტეტი),მენეჯერები, სტუდენტები რომელთაც უნდათ წასვლა საზღვარგარეთ; პროგრამები: IELTS, FCE, CAE, BEC, TOEFL, ლიტერატურა: CALLAN; AZAR; ROUND UP; MARTINET & TOMSON; RAYMOND MERPHY; DESTINATION; OPPORTUNITIES; SUCCESS; MICHAEL WINS; BJ TOMAS; ENGLISH VOCABULARY IN USE; WHAT A LIFE; WHAT A WORLD; TOTAL ENGLISH; MARKET LEADER - BUSINESS ENGLISH COURSE BOOK; INTELLIGENT BUSINESS - BUSINESS ENGLISH. მსმენელებს უტარდებათ წინასწარი გასაუბრება, რათა მოხდეს მისთვის შესაბამისი პროგრამის შერჩევა. ყოველი თვის ბოლოს მსმენელებს უტარდებათ ტესტირება, რაც მასაც და პედაგოგსაც აძლევს მუდმივი კონტროლის საშუალებას. კურსის დახურვისას ტარდება სასერთიფიკატო ტესტირება. BH დაკომპლექტებულია სერთიფიცირებული, მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგებით, რომლებიც გთავაზობენ თანამშრომლობას და მხარდაჭერას თქვენი ცოდნის ამაღლებასა და დახვეწაში. ,,ბრიტანულ სახლსა” da „ევროაზია მენეჯმენტ ჰაუს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომელიც სთავაზობს მოკლე კურსებს ახალბედა და მაღალ თნამდებობაზე მყოფებს, რომელთაც ექნებათ საშუალება მიიღონ Royal Holloway University of London -ისგან გაცემული სერტიფიკატი. მსმენელი რომელიც მზად იქნება 7 დონის გასავლელად, კანდიდატებს შეუძლიათ ჩაირიცხონ MBA-ბოლო კურსზე ლონდონში. მსმენელს ასევე შესაძლებლობა ეძლევა გაიარონ შემდეგი კურსები და წოდებები. ADVANCED PROFESSIONAL DIPLOMA IN MANAGEMANT STUDIES ADVANSED PROFESSIONAL DIPLOMA IN STRATEGIC HOSPITALITY MANAGEMENT ADVANCED POSTGRADUATE DIPLOMA IN INTERNATIONAL HEALTH MANAGEMENT ამ ყველა ზემოთ აღნიშნული კურსის გავლის შემდეგ გაიცრემა ორი დიპლომი. ერთი BTEC-EDEXCEL-დან მეორე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.
თარიღი: 31.10.2011
ბი დი სი”-აკადემია გთავაზობთ ტრეინინგ-კურსს ბუღალტერიაში,
ბი დი სი”-აკადემია გთავაზობთ ტრეინინგ-კურსს ბუღალტერიაში, პროგრამა განკუთვნილია იმ მსმენელთათვის, რომელთაც სურთ, აწარმოონ ნებისმიერი საწარმოს საბუღალტრო საქმე და სრულყოფილად წარმართონ საგადასახადო აღრიცხვიანობა. თქვენ შეისწავლით საბუღალტრო აღრიცხვასა და პრაქტიკულ ბუღალტერიას ბასს-ის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. ტრეინინგ-პროგრამა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: • ფინანსური აღრიცხვის ზოგადი პრინციპები; • ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი; • მოგება-ზარალის ანგარიშგება; • ფულადი საშუალებების მოძრაობის უწყისი; • ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგადი პრინციპები; • ძირითადი დაშვებები ბუღალტრულ აღრიცხვაში; • არამატერიალური აქტივები, სახეები და აღრიცხვა; • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა; • გუდვილისა და იჯარის აღრიცხვა; • ფინანსური შედეგების გაანგარიშება; • ინვესტიციები და უცხოური ვალუტა; • ანგარიშთა გეგმა; • ვაჭრობის, წარმოებისა და მომსახურების საბუღალტრო საქმის მართვა. პროგრამის დასრულების შემდეგ, თქვენ შეგეძლებათ დამოუკიდებლად იმუშაოთ ნებისმიერ საწარმოში ბუღალტრად, აწარმოოთ საბუღალტრო დოკუმენტაცია და ფინანსური ანგარიშგება, დეკლარაციების შევსება, საშემოსავლო, ქონების, დღგ-ს გადასახადების გაანგარიშება, მოგება-ზარალის ბალანსის შედგენა. ტრენინგის დასასრულს ჩატარდება ტესტირება, რის საფუძველზეც გაიცემა საერთაშორისო სერტიფიკატი. წარჩინებულებს გადაეცემათ სარეკომენდაციო წერილი, რაც მნიშვნელოვნად დაგეხმარებათ შემდგომ დასაქმებაში. ტრენინგ-პროგრამა დაფუძნებულია ლექციებზე, დისკუსიებზე, ტესტებზე, პრაქტიკულ ამოცანებსა და სავარჯიშოებზე. თეორიული კურსის გავლის შემდეგ მსემნელები გაივლიან კომპიუტერულ პროგრამა ორისს. თეორიული და კომპიუტერული კურსის გავლის შემდეგ შესაძლებლობა გეძლევათ გაიროთ პრაქტიკული ბუღალტერია კურსი გათვალისწინებულია როგორც დამწყებ ბუღალტე რთათვსის , ასევე პროფესიონალებისათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე. კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი მოიცავს: კონკრეტული ორგანიზაციების მიმდინარე წლის პირველად დოკუმენტაციასთან მუშაობას. საჭირო პირველადი დოკუმენტების დამუშავებას. საბანკო ოპერაციების კონტროლს, მართვასა და მოწესრიგებას. ბანკი-კლიენტში საბანკო ოპერაციების წარმოებას. სახელფასო უწყისის მომზადებას. ყოველთვიური საშემოსავლო დეკლარაციის შევსებასა და ჩაბარებას. ცალკეული გადასახადები (დღგ, აქციზი, ქონების, მოგების,საბაჟო გადასახადი) საგადასახადო ანგარიშგებასა და საგადასახადო კონტროლი; კორექტირება საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხბვას შორის. პრაქტიკული კაზუსების განხილვა. ხელშეკრულებების სახეები (ხელშეკრულებების პირობების ჩამოყალიბება და ხელშეკრულებებისის მომზადება) . კურსის გავლის შემდგომ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. პრაქტიკული ბუღალტერია პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი მოიცავს: *კონკრეტული ორგანიზაციების მიმდინარე წლის პირველად დოკუმენტაციასთან მუშაობა. * საჭირო პირველადი დოკუმენტების დამუშავება. * საბანკო ოპერაციების კონტროლი, მართვა და მოწესრიგება. * „ბანკი–კლიენტში“ საბანკო ოპერაციების წარმოება. * სახელფასო უწყისის მომზადება. * ყოველთვიური საშემოსავლი დეკლარაციის შევსება და ჩაბარება. * ცალკეული გადასახადები (დღგ, აქციზი,ქონების, მოგების, საბაჟო გადასახადი). * საგადასახადო ანგარიშგება და საგადასახადო კონტროლი. * კორექტირება საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვას შორის. * პრაქტიკული კაზუსების განხილვა. * ხელშეკრულებების სახეები ( ხელშეკრულებების პირობების ჩამოყალიბება და ხელშეკრულებების მომზადება). *საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები– სუპერ ფინი, ინფო ბუღალტერია. ორის–ბუღალტერია ბი დი სი აკადემია გთავაზობთ კომპიუტერული პროგრამა ორისის შესწავლას. პროგრამა განკუთვნილია მოქმედი და დამწყები ბუღალტერებისათვის.ასევე მათთვის ვისაც სურვილი აქვთ, შეისწავლონ საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა.პრაქტიკული სავარჯიშოები შესრულებული იქნება ჩვენი და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების დოკუმენტაციის საფუძველზე. კურსი შედგება შემდეგი საკითხებისაგან: ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამის არსი და ეფექტურობა; პროგრამის ინსტალაცია, ძირითადი მენიუს, ფუნქციონალური მენიუს და ინსტრუმენტთა ზოლის განხილვა; ახალი ორგანიზაციის შექმნა: „ჩვენი ორგანიზაციის“ რედაქტირების ფანჯარა, ანგარიშთა გეგმა და სასტარტო ნაშთების დასმა; ანგარიშთა დათვალიერება, ნაშთები, ბრუნვითი ბალანსი და ანგარიშთა ბარათები; საბუღალტრო ოპერაციების შესრულება და გატარებების მიხედვით ბრუნვით ბალანსზე მუშაობა; სასაქონლო მატერიალური მარაგების და ძოირითადი საშუალებების სიის აწყობა და აღრიცხვა; პირველადი დოკუმენტები და აწყობილი ოპერაციები; ფულადი სახსრების მოძრაობა ( სალარო და ბანკი); პერსონალთა სიის და ხელფასის საბუთების შექმნა; პროგრამაში მუშაობისას წარმოქმნილი პრობლემების გადაწყვეტა; შემაჯამებელი სავარჯიშოები და სასერტიფიკაციო გამოცდა. კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ანგარიშთა გეგმა. საბუღალტრო გატარებები მუშაობა ორგანიზაციებთან, სასაქონლო ანგარიშები ძირითადი საშუალებები,ხელფასი სამეურნეო ოპერაციები, ანგარიშგებები ამოცანები სრული მასალის გასამეორებლად. დამატებითი ბრძანებების განხილვა. კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეეძლება დამოუკიდებლად აწარმოოს ნებისმიერი სახისა თუ სირთულის ბუღალტერია. რუსთაველის გამზ. № 36. ტელ: 5(93) 25-25-08 / 832 251 47 30. academy@bdc-center.ge
თარიღი: 26.10.2011
ოფის მენეჯმენტის შემსწავლელ ტრეინინგ კურსებს.
სასწავლო ცენტრი ,, ბი დი სი „ გთავაზობთ ოფის მენეჯმენტის შემსწავლელ ტრეინინგ კურსებს. პროგრამა გათვლილია იმ პირებზე , რომელთაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფისის თუ ადმინისტრაციულ მენეჯერებად. ასევე უკვე დასაქმებულ მენეჯერებზე , რომელთაც სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება, ბიზნეს კომინიკაციების დასახვეწად,ადამიანური რესურსების ეფექტურ სამართვად, ადმინისტრირების თანამედროვე ტექნიკის გასაცნობად. პროგრამა მოიცავს: ოფის მენეჯმენტის მიზანი და არსი; თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ორგანიზაციის მართვა,ორგანიზაციული მენეჯმენტი. ოფის მენეჯერის უნარ–ჩვევები; სამუშაო დავალების ანალიზი და აღწერა; მედია და ინტერნეტ განცხადებების მომზადება; საქმიანი შეხვედრები ორგანიზაციებთან; ურთიერთობა, მოლაპარაკების მენეჯმენტი; დოკუმენტ–ბრუნვის ორგანიზირება, საბუთების წარმოება, ფინანსური მენეჯმენტი, საოფისე მასალების და მომსახურების ბიუჯეტირება. პრო–ფორმა, ინვოისი. იფორმაციული ტექნოლოგიები, მენეჯმენტის საფუძვლები; დოკუმენტურ ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა, თანამედროვე საქმის წარმოება, ელექტრონული ოფისი. საქმიანი ქაღალდების შედგენა და გაფორმება; დელეგაციის მიღება; მდივან–რეფერენტის შრომის ორგანიზაცია; ორგანიზაციის დაპროექტება; კრიზისის მიზნების და ანტიკრიზისული რეგულირება; ბიზნეს გეგმის შედგენა და ფინანსური ასპექტები; თეორიიის შესწავლის შემდეგ მსმენელები გაივლიან საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებსა და ორ კვირიან პრაქტიკას უფასოდ.გაიცემა სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი შემდგომი დასაქმებისათვის.
თარიღი: 26.10.2011
sabanko saqme
უფასო პრაქტიკა ბაზის ბანკსა და ტაო პრივატ ბანკში,ასევე სხვადასხვა მიკრო–საფინანსო ორგანიზაციებში[/b] თქვენ გეძლევათ საშუალება აიმაღლოთ კვალიფიკაცია საბანკო საქმეში, მიიღოთ გამოცდილება და გახდეთ საბანკო საქმის სპეციალისტი. ტრეინინგ–პროგრამა განკუთვნილია მსმენელთათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან საბანკო საქმის შესწავლით და სურთ დასაქმდნენ ამ სექტორში. საბანკო საქმის კურსი გათვალისწინებულია სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისთვის და ეკონიმიკურ და ბიზნეს განათლების მქონე პირთათვის. კურსი გაძლევთ საშუალებას აიმაღლოთ კვალიფიკაცია საბაკო-საფინანსო სფეროში. წარმატებული მსმენელებს ექნებათ დასაქმების შანსი. კურსი მოიცავს. 1. ბანკის დაარსების პროცედურა, ბანკების სამართლებრივი რეგულირება, კანონმდებოლობა, რომელიც არეგულირებს კომერციული ბანკების საქმიანობას. 2. ცენტრალური ბანკი, ცენტრალური ბანკის ძირითადი ფუნქციები, 3. ცენტრალური ბანკის პოლიტიკა და ფინანსური ინსტრუმენტები; 4. კომერციული ბანკი: კომრციული ბანკების ძირითადი ფუნქციები, სახეობები. 5. კომერციული ბანკების სამართებლივი ფორმა, ორგანიზაციული სტრუქურა. 6. ბანკის მომხმარებლები: იურიდიული და ფიზიკური პირები. 7. საბანკო პროდუქტები, ანაბრები … 8. პლასტიკური ბარათებით ანგარიშსწორების ლოკალური და საერთაშორისო სისტემები; 9. საბანკო მომსახურეობა: საკრედიტო და საოპერაციო მომსახურეობა; 10. იპოთეკური, ავტო, სამომხმარებლო და ბიზნეს სესხები, 11. სადეპოზიტო და საკასო მომსახურეობა. 12. კომერციულ ბანკებში კრედიტების კონცენტრაციისა და მსხვილი რისკების შესახებ დებულება. 13. ბანკების მმართველობა, მენეჯმენტი. შესაძლო დანაკარგების რეზერვის შექმნისა და გამოყენების წესი 14. საბანკო მარკეტინგი. 15. კომერციული ბანკის შეფასების ძირითადი კრიტერუმები; 16. ბანკის ბალანსი: აქტივები, პასივები, ბალანსის ანალიზი და კოეფიციენტები. 17. საქართველოში მოქმედი ბანკების ფინასნური ანგარიშგების ანალიზი. 18. ბანკების შემოწმების ერთიანი სარეიტინგო სისტემა. 19. ბანკის ლიკვიდურობა 20. საბანკო აუდიტის საფუძვლები; საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიები; 21. აუდიტის დაგეგმვის ზოგადი პრინციპები; 22. საერთაშორისო ანგარიშსწორება. ანგარიშსწორების ფორმები; 23. მსმენელთა კითხვა– პასუხი; პრაქტიკული სამუშაოები; 24. ტესტირება; პროგრამა დაფუძნებულია ლექციებზე, დისკუსიებზე, ტესტებზე, სლაიდებსა და პრეზენტაციებზე. მსურველები უზრუნველყოფილნი იქნებიან საჭირო სასწავლო მასალებით. კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელები მიიღებენ ორენოვან სერთიფიკატს, სტაჟირების ცნობას და სარეკომენდაციო წერილს. კურსის კოორდინატორები არიან წამყვანი ბანკის წამყვანი სპეციალისტები, ფუნქციონირებს როგორც დღის ასევე საღამოს ჯგუფები. რუსთაველის გამზ. № 36. ტელ: 5(93) 25-25-08 / 832 251 47 30. academy@bdc-center.ge
თარიღი: 26.10.2011
კომპიუტერული ინჟინერიa
კომპიუტერული ინჟინერიის შესწავლის მსურველთათვის გთავაზობთ ორ თვიან ტრეინიგ კურსებს.პროგრამა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: სისტემური და პროგრამული დამართვა; კომპიუტერის დაშლა–აწყობა,შეკეთება,ტესტირება,დიაგნოსტიკა.ნაწილების განხილვა მოდელების მიხედვით. შედარებები. ბიოსი. ლოკალური ქსელის აწყობა. გლობალური ქსელის მართვა და ადმინისტრირება. თითოეული ნაწილის დეტალურად განხილვა. Windows,Vista,Windows7-გადაყენება, ინსტალირება; კომპიუტერის მაკომპლექტებელი ნაწილების შესწავლა; დაკარგული ფაილების აღდგენა; ტესტირება,პრობლემების პრაქტიკული გადაჭრა; ქსელური მოწყობილობები და მათთან მუშაობის პრინციპები; ქსელების გაყვანა, მონტაჟი და სისტემური კონფიგურაცია; სწავლება მიმდინარეობს როგორც ჯგუფურად ისე ინდივიდუალურად. მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან საჭირო მეთოდური ლიტერატურით. კურსის დასრულების შემდეგ ტესტირების საფუძველზე გაიცემა სერტიფიკატი კატეგორიის მიხედვით და რეკომენდაცია დასაქმებისთვის.
თარიღი: 26.10.2011
ტურისტული მენეჯმენტით,
ნებისმიერი პროფესიის ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ტურისტული მენეჯმენტით, სტუდენტებსა და საკუთარი ტურისტული ბიზნესის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს, გთავაზობთ მარკეტინგის მენეჯმენტის შემსწავლელ ტრეინინგ კურსებს. ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ, ტურიზმი, როგორც ერთიანი ინდუსტრია, ტურისტული ფირმის ფუნქციონირება, ტურისტული სერვისის, ტურპროდუქტების: (ექსკურსიების, ტურების, ლაშქრობების) სახეები მათი რეკლამირება და გაყიდვა, სასტუმრო და განთავსების ინდუსტრიის სახეები და მათი ფუნქციონირება, მომხმარებელი და კონკურენტული დონე საერთაშორისო და ქართულ ტურისტულ ბაზარზე, იურიდიული და ფინანსური საკითხები ტურისტულ ბიზნესში. თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები გაივლიან სტაჟირებას ტურისტულ კომპანიებსა და სასტუმროებში. გთავაზობთ მარკეტინგის მენეჯმენტის შემსწავლელ ტრეინინგ კურსებს. კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: მარკეტინგის არსი; მარკეტინგული გარემოს ანალიზი; ბაზრის სეგმენტაცია და პოზიციონირება; კონკურენცია, ანალიზი (სმიტის ხელი) მარკეტინგის 4პ. ძირითადი საფუძვლები; არაპირდაპირი მარკეტინგი; პერსონალური გაყიდვები; ბეისოვის კუბიკი; სტრატეგიული მარკეტინგი; კრიზისის მარკეტინგი– კრიზისის მარკეტინგის 13 კანონი; სტრატეგიული ჩავარდნის აცილება; ლოგოს პერსონიფიკაცია; ოჯახის სასიცოცხლო ციკლები; ლიდერი და მისი სუსტი წერტილი; ადამიანებთან ურთიერთობის ხელოვნება (9 წესი) ; მარკეტინგული ომები; მარკეტინგული კვლევა; განვითარების მარკეტინგული გეგმა; კურსის გავლის შემდეგ გაქვთ შანსი გაიაროთ პრაქტიკა სხვადასხვა მარკეტინგულ ორგანიზაციებში დასაქმების პერსპექტივით. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი. რუსთაველის გამზ. № 36. ტელ: 5(93) 25-25-08 / 832 251 47 30. academy@bdc-center.ge
თარიღი: 26.10.2011
ბი დი სი „ აკადემია გთავაზობთ კურსს ტურიზმის მენეჯმენტში.
ბი დი სი „ აკადემია გთავაზობთ კურსს ტურიზმის მენეჯმენტში. პროგრამა აგებულია როგორც თეორიულ , ასევე პრაქტიკულ მასალებზე. ყველა მსმენელი უზრუნველყოფილია უახლესი ლიტერატურით. კურსის პროგრამა: ტურიზმის ბიზნესის საფუძვლები მარკეტინგის საფუძვლები საერთაშორისო ტურიზმი მენეჯმენტის საფუძვლები ბეისოვის კუბიკი კრიზისის მარკეტინგი ( სტოლკერის 13 კანონი) (PR) –––როგორც ასეთი; ტურისტული ბაზრის კვლევა და ანალიზი ტურისტული პროდუქტის შექმნა სტრატეგიიდან განხორციელებამდე არსებული ჩავარდნის აცილება მარკეტინგული ომები ბიზნეს გეგმის მომზადება და პრეზენტაცია ტურიზმის ეკონომიკური ბუნება ტურისტული ბაზა ტურისტული ინდუსტრია. მიიღებიან ნებისმიერი ასაკისა და პროფესიის მსმენელები. კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ იმუშაონ ტურისტულ კომპანიებში მენეჯერად, გახსნან და მართონ საკუთარი ტურისტული სააგენტო, ასევე თამამად შეძლებენ მართონ რეგიონული საოჯახო მცირე ზომის სასტუმროები. კურსის ხანგრძლიობა:ორი თვე (48 საათი), კვირაში 3 დღე 1 საათი. კურსის ღირებულებაა 380 ლარი (გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად). კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა შესაბამისი ორ ენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.თეორიულად შესწავლის შემდეგ სტაჯირებას გაივლიან (1 დან 3 თვემდე) როგორც საქართველოს შიდა ასევე საზღგვარ გარეთ ქვეყნებში. მსმენელს შესააზლებლობა ეძლევა აგრეთვე მონაწილეობა მიიღოს სამომლოცველო ტურებში.. თქვენ ხელთ არის ოცნებად ქცეული რეალობა. ტურები იმართება საზღვარ გართ შემდეგი მიმართულებით; კამარის კუნძულები, ეგვიპტე,სტამბული, კაბდოკია, და სხვა.შიდა ტურებში შედის'თუშთი,ტაო კლარჯეთი, ყაზბეგი,სვანეთი, კაბადოკია, საინგილო და სხვა. გამორჩეული მსმენელბი დასაქმდებიან. ასევე მიიღებენ სტაჯირები დამადასტურებელ დოკმენტს.მიღება მიღება მიმდინარეობს წინასწარი ჩაწერით.
თარიღი: 26.10.2011
ფარმაციის შემსწავლელი ტრეინინგ კურსები უფასო პრაქტიკით
საგანმანათლებლო ცენტრი ,, ბი დი სი ‘’ გთავაზობთ ტრენინგ–კურსს ნებისმიერი მსურველთათვის.ტრენინგები მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს და გათვალისწინებულია ისეთი მსმენელებისთვის, რომელთა მიზანია იმუშაოს ან მუშაობს ფარმაცევტად და სურს პროფესიული დონის ამაღლება. თეორიული კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 თვეს.თითოეული ლექციის ხანგრძლივობაა 2 საათი.სამედიცინო ფარმაკოლოგია. საქართველოს ფარმაცევტთა ბაზარზე არსებული მედიკამენტების შესწავლა ( განსაკუთრებით ყურადღება მიექცევა ურეცეპტოდ გასაცემ საშუალებებს).მედიკამენტთა თითოეული ჯგუფის განხილვა იმ დაავადებათა კლინიკასთან ერთად, რომლის დროსაც ინიშნება ეს მედიკამენტები. ფარმაკოლოგიის თემატიკა: 1) ზოგადი ფარმაკოლოგია. 2) ვიტამინები. 3) თ/ტ მეტაბოლიზმზე მოქმედი პრეპარატები–– ნოოტროპული საშუალებები. 4) ანტიჰისტამინური პრეპარატები. 5) ხველების საწინააღმდეგო საშუალებები. 6) ჰიპოფიზის ჰორმონები. 7) ესტროგენული პრეპარატები. 8) ჰიპოგლიკემიური პრეპარატები. 9) ვაზოდილატატორები–ანტიანგინალური პრეპარატები. 10) ანტიაგრეგანტები ანტიკუაგულანტები. 11) ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების პრეპარატები. 12) საჭმლის მომნელებელი სისტემა. –––ტესტირება–––– 13) ანემია. 14) გულის დაავადებები.საგულე გლუკოზიდები. 15) ანტიარითმიული პრეპარატები. 16) გლუკოკორტიკოიდები (სტეროიდები) 17) ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები. 18) ამინოგლიკოზიდები. 19) პენიცილინის ჯგუფის სულფანილამიდები. 20) ანტიპროტოზოული პრეპარატები.ანტიმიკოზური საშუალებები. 21) ანტიჰელმითური საშუალებები. 22) ჰიპოთენზიური საშუალებები. 23) ფსიქოტროპული საშუალებები. 24) ეპილეფსიის საწინააღმდეგო საშუალებები.პარკინსონიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები. 25) თვალის დაავადებები.სამკურნალო პრეპარატები 26) ფაგებით მკურნალობა.საოჯახო აფთიაქი. 27) კლიენტებთან ურთიერთობა– შეთავაზება,მომსახურების მოკლე კურსი. ––––სასერთიფიკაციო ტესტირება ––– პრაქტიკას კურსდამთავრებულები გაივლიან სხვადასხვა აფთიაქებში კვირაში 3–5 დღე (სურვილისამებრ);ტრეინინგის მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასწავლო მასალით. ტრენინგ–კურსის პროცესში ჩატარდება შუალედური ჩათვლები, ხოლო კურსის დასასრულს სასერტიფიკაციო გამოცდა. კურსის კოორინატორები არიან გამოცდილი კვალიფიკაციის მქონე მოქმედი ფარმაცევტი ლია ჯაში და ექიმი თამარ ბეჟუაშვილი. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი. ჩაწერა მიმდინარეობს წინასწარი ჩაწერის საფუძველზე. თეორიულად შესწავლის შმდეგ მსმენელს შესაძლებლობა ექნება გაიაროს უფასო სტაჯირება. სხვადა სხვა აფთიაქებში. რუსთაველის გამზ. № 36. ტელ: 5(93) 25-25-08 / 832 251 47 30. academy@bdc-center.ge
თარიღი: 26.10.2011
შვედური ენის კურსები მოზრდილებისთვის
თარიღი: 10.10.2011
მომზადება!
თარიღი: 09.10.2011
მომზადება
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მოამზადებს აბიტურიენტებსა და სკოლის მოსწავლეებს ფიზიკა-მათემატიკასა და ზოგად უნარებში.მისამართი:დიღმის მასივი,მე-5 კვარტალი,კორპ.16. ტელ.52 06 45 მობ.577 72 81 31
თარიღი: 29.09.2011
აქცია ბრიტანულ სახლში!
მსმენელი რომელიც შეკრებს 4-5 წევრიან ჯგუფს ისწავლის უფასოდ ან ფასდაკლება პროპორციულად გადანაწილდება ჯგუფში მყოფ ყველა მსმენელზე. აქცია ვრცელდება ყველა უცხო ენის კურსზე.
თარიღი: 29.09.2011
აქცია ბრიტანულ სახლში!
მსმენელი რომელიც შეკრებს 4-5 წევრიან ჯგუფს ისწავლის უფასოდ ან ფასდაკლება პროპორციულად გადანაწილდება ჯგუფში მყოფ ყველა მსმენელზე. აქცია ვრცელდება ყველა უცხო ენის კურსზე.
თარიღი: 29.09.2011
გთავაზობთ მარკეტინგის მენეჯმენტის შემსწავლელ ტრეინინგ კურსებს.
გთავაზობთ მარკეტინგის მენეჯმენტის შემსწავლელ ტრეინინგ კურსებს. კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: მარკეტინგის არსი; მარკეტინგული გარემოს ანალიზი; ბაზრის სეგმენტაცია და პოზიციონირება; კონკურენცია, ანალიზი (სმიტის ხელი) მარკეტინგის 4პ. ძირითადი საფუძვლები; არაპირდაპირი მარკეტინგი; პერსონალური გაყიდვები; ბეისოვის კუბიკი; სტრატეგიული მარკეტინგი; კრიზისის მარკეტინგი– კრიზისის მარკეტინგის 13 კანონი; სტრატეგიული ჩავარდნის აცილება; ლოგოს პერსონიფიკაცია; ოჯახის სასიცოცხლო ციკლები; ლიდერი და მისი სუსტი წერტილი; ადამიანებთან ურთიერთობის ხელოვნება (9 წესი) ; მარკეტინგული ომები; მარკეტინგული კვლევა; განვითარების მარკეტინგული გეგმა; კურსის გავლის შემდეგ გაქვთ შანსი გაიაროთ პრაქტიკა სხვადასხვა მარკეტინგულ ორგანიზაციებში დასაქმების პერსპექტივით. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი. რუსთაველის გამზ. № 36. ტელ: 5(93) 25-25-08 / 832 251 47 30. academy@bdc-center.ge
თარიღი: 24.09.2011
მომზადება
ვარ უმაღლეს განათლებით, მოვამზადებ სკოლის მოსწავლეებს მათემატიკაში,ვიმუშავებ ძიძად,შემიძლია ვასწავლო ბავშვებს ჭადრაკი პროფესიულ დონეზე.. ტელ:8790-60-84-76 ან 598-205-101
თარიღი: 20.09.2011
ნებისმიერი ასაკიდან გთავაზობთ უცხო ენების შესწავლას.
შეისწავლება ინგლისური; გერმანული; რუსული; ფრანგული; იტალიური; ესპანური; თურქული; არაბული; ჩინური ენები. გამოყენებული იქნება უახლესი სასწავლო ლიტერატურა, აუდიო-ვიდეო მასალები, სპeც ჯგუფებიsTvis gaTvaliswinebulia სტანდარტზევით სამუშაოები. სასაუბრო – საკომუნიკაციო; პროფესიული მიმართულებები: ბიზნეს–იურიდიული, სამედიცინო, საოფისე სამსახურისათვის. გრამატიკა და ზეპირმეტყველება; წერითი და ზეპირი თარგმანი; სწავლა ხელმისაწვდომია ყველა ასაკის მსურველისათვის, როგორც მოსწავლეთა და სტუდენტებისათვის , ისე 3დან 12 წლამდე ბავშვებისათვის. კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი გაიუმჯობესებს სასაუბრო ენის კითხვითსა და წერის უნარ–ჩვევებს,გამოთქმასა და ინტონაციას,კომუნიკაციისა და თავისუფალი მეტყველების უნარს. მსმენელებს უტარდებათ წინასწარი გასაუბრება, რათა მოხდეს მისთვის შესაბამისი პროგრამის შერჩევა. კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. სწავლება მიმდინარეობს როგორც ჯგუფურად ისე ინდივიდუალურად
თარიღი: 16.09.2011
უცხო ენების შემსწავლელი ცენტრი გთავაზობთ:
ინგლისური; გერმანული; რუსული; ფრანგული; იტალიური; ესპანური; თურქული; არაბული; ჩინური ენების შესწავლას… ბრიტანული სახლი გთავაზობთ სხვადასხვა უცხო ენების შესწავლას. კვალიფიციური პედაგოგები დაგეხმარებიან უცხო ენის შესწავლის მსურველებს სწრაფად და მაღალ დონეზე დაეუფლოთ ინგლისურ,გერმანულ, რუსულ, ფრანგულ, იტალიურ, ესპანურ, თურქულ, არაბულ,ჩინურ ენებს..მეცადინეობისას გამოყენებული იქნება უახლესი სასწავლო ლიტერატურა, აუდიო-ვიდეო მასალები, სპeც ჯგუფებისთვის გათვალისწინებულია სტანდარტზევით სამუშაოები. სასაუბრო – საკომუნიკაციო; პროფესიული მიმართულებები: ბიზნეს–იურიდიული, სამედიცინო, საოფისე სამსახურისათვის. გრამატიკა და ზეპირმეტყველება; წერითი და ზეპირი თარგმანი; სწავლა ხელმისაწვდომია ყველა ასაკის მსურველისათვის, როგორც მოსწავლეთა და სტუდენტებისათვის , ისე 3დან 12 წლამდე ბავშვებისათვის. კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი გაიუმჯობესებს სასაუბრო ენის კითხვითსა და წერის უნარ–ჩვევებს,გამოთქმასა და ინტონაციას,კომუნიკაციისა და თავისუფალი მეტყველების უნარს. მსმენელებს უტარდებათ წინასწარი გასაუბრება, რათა მოხდეს მისთვის შესაბამისი პროგრამის შერჩევა. კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. აღმაშენებლის გამზირი: 55 ტელ:14 33 06; 855 00 25 56; ელ-ფოსტა: britanuli@mail.ru britanuli@mail.com
თარიღი: 16.09.2011
ესპანური ენის კურსები
„ბრიტანული სახლი“ გთავაზობთ ესპანური ენის შესწავლას.სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე მეთოდებით და სხვადასხვა ესპანურენოვანი სახელმძღვანელოებით, ასევე პრესის და აუდიო-ვიდეო საშუალებებით. კურსი მოიცავს სამ დონეს: დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი . თითოეულის ხანგრძლივობა 6 თვე . მეცადინეობა ტარდება , როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად, კვირაში სამჯერ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა – 1 საათი. Nivel inicial –დაწყებითი დონის მიზანია სტუდენტმა თავისუფლად შეძლოს კომუნიკაცია ელემენტალურ დონეზე. დაწყებით დონის შესასწავლად გამოვიყენებთ ესპანურენოვან სახელმძღვანელოებს :“ Español 2000”, “Gramática de uso del español”, მოვისმენთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებად ფრაზებზე აგებულ დიალოგებს და წავიკითხავთ მარტივი დონის მოთხრობებს . კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ, სტუდენტებს ექნებათ საკმარისი გრამატიკული და ლექსიკური ცოდნა ყოველდღიური სიტუაციებისათვის თავის გასართმევად. Nivel intermedio –მეორე დონის მიზანია , რომ სტუდენტებმა გაიმდიდრონ ლექსიკური მარაგი თემატიკის მიხედვით შესწავლილი ფრაზეოლოგიით და გაიფართოვონ შემეცნება საშუალო დონის ესპანურით მიწოდებული ენციკლოპედიური ინფორმაციით . ამ დონის შესასწავლად ვიყენებთ შემდეგ სახელმძღვანელოებს : “Español 2000”, “Gramática de uso del español”, “Español sin fronteras”, “ Ejercicios prácticos (curso intensivo de español)” და ვისმენთ ნაწყვეტებს სხვადასხვა ესპანური ფილმებიდან. ასევე ისწავლება პრესის მიმოხილვა. კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ, სტუდენტებს ექნებათ ესპანური ენის გრამატიკის და ძირითადი ლექსიკის მყარი საფუძველი. Nivel superior- მესამე დონე საშუალობას გვაძლევს განვამტკიცოთ ცოდნა, როგორც ესპანური ენის გრამატიკაში ასევე ლექსიკაში. ენის ცოდნის ამ დონეზე სტუდენტს ექნება საშუალება, რომ თავისუფლად, გამართულად, ფუნქციონალურად, ადეკვატურად გამოიყენოს სამეტყველო აქტივობის ყველა სახეობა. გამოყენებული სახელმძღვანელოები :“Español sin fronteras”, “ Ejercicios prácticos (curso intensivo de español), “Perfeccionamiento”.კურსის წარმატებულად დამთავრების შემთხვევაში, სტუდენტები მიიღებენ შესაბამისი დონის სერტიფიკატს.
თარიღი: 16.09.2011
თურქული ენის შემსწავლელი კურსები
,,ბრიტანული სახლი” გთავაზობთ თურქული ენის შემსწავლელ კურსებს ნებისმიერი მსურველისთის , შეისწავლება როგორც საკომუნიკაციო ასევე ბიზნეს და ტექნიკური ენა. გამოყენებული იქნება უახლესი სასწავლო ლიტერატურა, აუდიო-ვიდეო მასალები, სპeც ჯგუფებიsTvis gaTvaliswinebulia სტანდარტზევით სამუშაოები.  სასაუბრო – საკომუნიკაციო;  პროფესიული მიმართულებები: ბიზნეს–იურიდიული, სამედიცინო, საოფისე სამსახურისათვის.  გრამატიკა და ზეპირმეტყველება;  წერითი და ზეპირი თარგმანი; კურსს წაიკითხავს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე გამოცდილი თურქული ენის სპეციალისტი. გაიცემა ორენოვანი
თარიღი: 16.09.2011
რუსული ენის შემსწავლელი კურსები
უცხო ენების შემსწავლელი ცენტრი „ბრიტანული სახლი“ გთავაზობთ რუსული ენისა და ლიტერატურის საფუძვლიან შესწავლას შემდეგი მიმართულებით: • ზოგადი რუსული ( საკომუნიკაციო, სასაუბრო ენა, სწორი გამოთქმა) ყველა ასაკის მსმენელისათვის; • თანამედროვე რუსული ენის გრამატიკა მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის; • საოფისე ლექსიკა; • თარგმანი მხატვრული და სინქრონული; • დიპლომატიური და იურიდიული ტერმინოლოგია; რუსული ენის კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები გაიუმჯობესებენ : სასაუბრო, სმენის, კითხვისა და წერის უნარ–ჩვევებს; ლექსიკურ მარაგს; კომუნიკაციისა და თავისუფლად მეტყველების უნარს; ყოველი თვის დასრულების შემდეგ ტარდება ტესტირება. მეცადინეობა გრძელდება 1სთ, სრული კურსი მოიცავს 10 თვეს.კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.
თარიღი: 16.09.2011

BOOM.ge BOOM.GE ვიდეო ვიდეო ვაკანსიები ვაკანსიები ჰოსტინგი ჰოსტინგი ვალუტა ვალუტა სიახლე სიახლე გაცნობა გაცნობა მისალოცები მისალოცები ფორუმი ფორუმი
Copyright © 2003-2016 Boom.ge Advertisment | Statistic | Contact